Науково-методичний центр


директор Олена Лошицька
Заснований у 1967 р.

Головними завданнями методичної служби були:
- підвищення кваліфікації та вдосконалення майстерності педагогічних кадрів;
- методична допомога щодо якісної підготовки уроку як основної ланки навчально-виховного процесу;
- виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

Упродовж трьох десятиліть готувалися та експонувалися досягнення освіти Приірпіння на численних виставках міського, обласного та всесоюзного рівнів:
- у 2003 р. ММК став переможцем обласного та призером (ІІІ місце) Всеукраїнського огляду-конкурсу методичних кабінетів відділів освіти місцевих рад та райдержадміністрацій на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;
- з 2009 р. — постійний учасник Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».
- У 2010 р. міський методичний кабінет реорганізовано в науково-методичний центр відділу освіти Ірпінської міської ради (НМЦ).

Спрямована на:
- створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогів, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, зокрема, з використанням дистанційних форм навчання;
- координацію діяльності методкабінетів та методоб’єднань у навчальних закладах; спрямування науково-методичної роботи на реалізацію завдань, визначених Державними стандартоми початкової та повної загальної середньої освіти;
- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;
- стану психічного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку й учнів навчальних закладів, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;
- стану організації педагогічного процесу й науково-методичної роботи в навчальних закладах;
- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчального та науково-методичного забезпечення дошкільної та позашкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
- реалізацію державної політики щодо забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку на здобуття якісної освіти шляхом запровадження інклюзивного навчання;
- патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних, надання їм науково-методичної підтримки; вивчення потреб молодих спеціалістів, надання їм та іншим педпрацівникам практичної допомоги, а саме, в період підготовки їх до атестації;
- участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, які атестуються;
- організацію та науково-методичне забезпечення роботи з резервом НМЦ та керівними кадрами, методичним активом навчальних закладів міста;
- упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання; організацію та проведення І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсів «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педпрацівників; надання переможцям допомоги щодо їх підготовки до участі в наступних етапах змагань;
- взаємодію з обласним відділенням Малої академії наук, учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо;
- організацію підготовки команд та окремих учнів до участі в наступних етапах змагань;
- інформаційно-комунікаційне обслуговування й використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;
- вивчення, узагальнення й упровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій та сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
- оновлення та поповнення електронної бази даних щодо ППД й інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих працівників;
- створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури й періодичних педагогічних видань;
- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової й інноваційної діяльності навчальних закладів та окремих педпрацівників;
- висвітлення у ЗМІ інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих працівників і проблем розвитку освіти в місті.

Головним досягненням НМЦ за період 2010-2013 рр. є організація науково-методичної роботи щодо формування педагога-майстра, фахівця, професіонала, готового до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, а також конкурентноспроможного педагогічного колективу в умовах модернізації освітньої галузі в Україні. З цією метою розроблена дислокація інноваційного розвитку навчальних закладів м. Ірпеня, згідно з якою кожен з них набуває творчий, інноваційний зміст, що сприяє створенню ефективних умов для дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, успішного втілення новітніх педагогічних технологій всеукраїнського, регіонального та локального рівнів.

Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність у навчальних закладах Ірпеня має потужний масштаб і щороку оновлюється і доповнюється новими цікавими і доцільними для навчально-виховного процесу напрямами, створюючи атмосферу зацікавленості, пошуку, творчої ініціативи, апробації, проектної діяльності, реалізації новітніх освітніх програм, дослідження, співпраці з колегами, учнями, батьками, громадськістю.

Нині в 12 загальноосвітніх, 2 дошкільних та 2 позашкільних навчальних закладах здійснюється дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність за 18-ма напрямками.
Діяльність НМЦ щороку набуває нових, сучасних, результативних форм. Це :
- семінари-практикуми;
- науково-практичні конференції;
- методичні об’єднання;
- школи передового педагогічного досвіду;
- творчі групи;
- педагогічні читання (як форма виявлення ППД);
- цільовий постійно діючий семінар (для задоволення потреб відповідно до новітніх наукових досягдосягнень);
- проблемний семінар (групове опрацювання актуальної проблеми);
- педагогічна виставка (з коментарем і без — як форма пропаганди й упровадження ППД);
- школа молодого вчителя (для вдосконалення педагогічної майстерності молодих педагогів одного чи різних фахів);
- школа вищої педагогічної майстерності (педагогічні майстерні, об’єднання педагогів, які відзначаються високим рівнем майстерності фахівця, творчої активності - з метою вдосконалення професійного рівня та впровадження в практику ППД);
- ділова або рольова гра, тренінг;
- лекція-консультація (як форма забезпечення новою інформацією, активізація пізнавальних інтересів педагогів, ознайомлення їх із джерелами здобуття нових знань у процесі самостійної роботи щодо підвищення науково-теоретичної підготовки педпрацівників);
- практичні заняття (колективні, індивідуальні, спрямовані на набуття умінь і навичок використовувати теоретичні знання у своїй практиці);
- відкритий урок (як форма активного методичного навчання та поширення ППД);
- взаємовідвідування уроків, позакласних виховних заходів (найпоширеніша ефективна форма методичної роботи, метою якої є обмін педагогічним досвідом, надання допомоги);
- педагогічний ринг, КВК, дискусійний клуб; фестиваль (або ярмарок) методичних ідей, новинок; школа методичного активу (для керівників фахових об’єднань, працівників з педагогічними званнями, лідерів освіти);
- міська методична сесія - один із різновидів творчого звіту педагогічного колективу за певний період, як правило, за навчальний рік;
- школа резерву працівників НМЦ та керівних кадрів освіти регіону (функціонує в місті з 1979 р.);
- міські професійні конкурси: «Учитель року» (з 1992р.), «Вихователь року» (з 1980р.), «Класний керівник року» (з 1999р.);
- школа творчого методиста (з 2005 р.);
- школа молодого керівника навчального закладу;
- тренінг для заступників з НВР та НМР;
- круглий стіл для директорів навчальних закладів з питань новітніх досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;
- психолого-педагогічний семінар (діє в кожному навчальному закладі, керівник - практичний психолог або заступник директора);
- творчий звіт міського методичного об’єднання (з 1997 р., коли відбувся творчий звіт міського методкабінету);
- творчі зустрічі та обмін творчими надбаннями з науковцями, колегами Київщини, України, зарубіжжя;
- захист тематичних та авторських проектів;
- мультимедійні презентації авторських здобутків, педагогічних напрацювань, методичних розробок;
- бібліотечно-бібліографічний огляд новин психолого-педагогічної та методичної преси, обговорення книг, методичної літератури тощо.

Індивідуальні форми роботи з педагогами — традиційні, які є на сьогодні ефективними і раціональними: самоосвіта, наставництво, стажування, консультація, співбесіда.

Кiлькiсть переглядiв: 1117

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.