/Files/photogallery/5126_html_381054b0.jpg

Початкова ланка освіти є фундаментом для набуття учнями в майбутньому необхідних знань та формування навичок. Від результативності та ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої і старшої школи. Тому виявлення ключових проблем на етапі молодшої школи сприятиме поліпшенню якості освіти на всіх рівнях навчання.

Щоб навчальна діяльність приносила дитині радість, слід організувати її так, щоб дитина стала активним учасником засвоєння знань. Саме активне засвоєння знань забезпечить пізнавальний інтерес учнів, задоволення від процесу і результату навчання, психологічний комфорт, відчуття особистісного успіху.

Сучасний учитель школи І ступеня повинен «озброїти» дитину високим рівнем грамотності, навичками критичного мислення, сприяти розвитку її здоров’я і благополуччя, створити умови для розкриття потенціалу кожної дитини. Але тільки спільні зусилля всіх працівників освіти нададуть дітям можливість стати успішними учнями, які отримують задоволення від навчання та досягають у ньому успіхів.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти і узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового навчального простору є орієнтація навчальних програм, складених відповідно до нового Державного стандарту, на набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх запровадження.

Пріоритетні завдання школи І ступеня:

поступове впровадження Державного стандарту в практику початкової школи;

забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

особистісно зорієнтований підхід у навчально-виховному процесі;

формування ключових компетентностей учнів, серед яких особливо виділені

загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, інформаційно-комунікаційна;

розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;

застосування здоров’язбережувальних технологій;

обов’язкове вивчення іноземної мови з 1 класу;

посилення природничої складової навчання;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкової школи;

зорієнтованість змісту освіти на соціалізацію особистості молодшого школяра;

передбачення діяльнісної лінії в кожній освітній галузі;

можливість самореалізації учня в процесі опанування практичною складовою освітніх галузей.

За кожною освітньою галуззю чітко визначено її мету та шляхи досягнення передбачених результатів. Аналізуючи шляхи виконання поставлених завдань, можна виділити спільні , які ведуть до гармонійного розвитку особистості дитини:

формування в учнів позитивної мотивації навчання;

формування комунікативних умінь;

соціально-культурний розвиток особистості;

формування вміння вчитися;

засвоєння елементарних знань з тої чи іншої освітньої галузі;

формування на доступному рівні цілісної картини світу;

оволодіння учнями способами самостійної діяльності.

Формування ключових компетентностей і набуття учнями певного діяльнісного досвіду, передбаченого новим Державним стандартом в різних освітніх галузях, вимагає від учителя творчого підходу до проблеми практичного засвоєння учнями набутих знань та їх застосування у повсякденному житті, у практичній діяльності дитини, розвитку ключових компетенцій учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 792

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.